สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย  (อ่าน 6871 ครั้ง)

Admin
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1088
    • ดูรายละเอียด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย

เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการชำระหนี้และค่าเสียหายของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2536 ผู้ว่าการฯ จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกบันทึก การประปาส่วนภูมิภาคที่ มท 57000/400 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2534
  เรื่อง การคิดค่าเสียหายกรณีบุคคลภายนอกทำให้ท่อเมนส่งน้ำประปาชำรุด

2. เมื่อบุคคลภายนอกทำให้ท่อประปาชำรุด ให้สำนักงานประปาเป็นผู้ประเมิน และเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมท่อ ให้คิดค่าใช้จ่ายตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้
2.2 ค่าน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย ให้คิดตามปริมาณที่สูญเสียจริง
2.3 การประเมินค่าเสียหายตามข้อ 2.2 หากสำนักงานประปาพิจารณาแล้วมีเหตุอันสมควรที่จะลดหย่อนค่าเสียหายให้ผู้จัดการประปาลดหย่อนได้ตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงิน 20,000 บาท สำหรับความเสียหายแต่ละครั้ง

3. การเรียกค่าเสียหายกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ หากสำนักงานประปาพิจารณา แล้วเห็นสมควร ยกเว้นค่าน้ำรั่วไหลหรือสูญเสีย ก็ให้ยกเว้นได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงิน 20,000 บาท สำหรับความเสียหายแต่ละครั้ง

4. เมื่อสำนักงานประปาเรียกค่าเสียหายแล้ว ให้สรุปรายงานให้สำนักงานประปาเขตทราบ ตามแบบรายงานข้อเท็จจริงแนบท้ายคำสั่งนี้ และให้สำนักงานประปาเขตรายงานปริมาณน้ำสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกต่อสายงานบังคับบัญชาทุกเดือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการช่างประปาเพื่อประชาชน ความรู้เปลี่ยนชีวิต สร้างคนเก่งและดี มีความสุข
ปัจจุบัน การประปานครหลวง (กปน.) นอกจากจะให้บริการน้ำที่สะอาดแก่ประชาชนแล้ว ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อย่างโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน จนได้รับรางวัลในระดับสากลและอาเซียนมาแล้ว

"โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน" เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปากับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังเน้นฝึกภาคปฏิบัติแบบจิตอาสาช่วยสังคมโดยการลงพื้นที่ให้บริการซ่อมและปรับปรุงระบบประปาให้แก่วัด โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ ทำให้ที่ผ่านมาผู้ร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะกันนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งยังเป็นเวทีแจ้งเกิดช่างประปามีฝีมือขึ้นอีกหลายคน หลังจากที่ กปน. เปิดอบรมไป 24 รุ่น ไม่จำกัดเพศและอายุ รวมผู้ผ่านการอบรม 753 คนและในปีนี้ มีการมอบรางวัลช่างประปาดีเด่น 5 สาขา ที่มีทั้งทักษะและจิตอาสาทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


ติดต่อช่างไฟฟ้า