สวัสดี

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

ผู้เขียน หัวข้อ: การขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง)  (อ่าน 2985 ครั้ง)

Admin
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1088
    • ดูรายละเอียด
การขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง)
ขั้นตอนในการขออนุญาต

1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข.1)
2.เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้
2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ขออนุญาต
2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้  หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียว  กันกับการขออนุญาตใหม่
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
หลักฐานที่สำคัญ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน  จำนวน  1  ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินจำนวน  1  ชุด
3. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง  จำนวน  1  ชุด
4. แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนจำนวน  4  ชุด  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1  รายการประกอบแบบ                                  4.2  แผนที่สังเขป
4.3   รูปแปลนพื้น                                            4.4  รูปด้าน  4  ด้าน
4.5   รูปตัด  2  ด้าน                                         4.6  รูปโครงหลังคา
4.7   รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก               4.8  รูปขยายส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้าง  (คาน , เสา, ฐานราก)
4.9  รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล                        4.10  รายการคำนวณ  (กรณีเป็นอาคาร  2  ชั้นขึ้นไป)
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
(กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  50  ซม.)
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ  10  บาท
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน         ฉบับละ  10  บาท
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  ฉบับละ  10  บาท
5.  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ  20  บาท
6.  ใบรับรอง                        ฉบับละ  10  บาท
7.  ใบแทนใบอนุญาตหรือ  ใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ  10  บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท
2.  ใบอนุญาตดังแปลง       ฉบับละ  10  บาท
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน         ฉบับละ  10  บาท
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายฉบับละ  10 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
1.      อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน  12  เมตร  ตารางเมตรละ  0.5  บาท
2.      อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น  หรือสูงเกิน  12  เมตร  แต่ไม่เกิน  15  เมตร  ตารางเมตรละ  2  บาท
3.      อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน  15  เมตร  ตารางละ  4  บาท
4.      อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำหนักน้ำหนักบรรทุกเกิน  50  กก.  ต่อหนึ่งตารางเมตร  ตารางเมตรละ  4  บาท
5.      พื้นที่ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  ตารางเมตรละ  0.5  บาท
6.      ป้ายตารางเมตรละ  4  บาท
7.      อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาวเช่น  เขื่อน  ท่อ  หรือทางระบายน้ำ  รั้ว  กำแพง  ติดตามความยาว  เมตรละ  1  บาท

ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดทำอย่างไร

ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ก็ตามสูญหายให้แจ้งความแล้วนำใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล  เพื่อนขอรับใบแทนใบอนุญาตนั้น

ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ชำรุดในสาระสำคัญให้นำใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล  เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต

ติดต่อสอบถาม